Contact Us

RJ2 Radosław Gołę­biews­ki

ul. J.H. Dąbrowskiego 81/85

Obiekt nr 1, ptr. III

60–529 Poz­nań, Poland

Phone: +48 515 150043

Email: radoslaw.golebiewski@rj2.pl

Our Location

Contact Us

Phone: + 48 515 150043

Email: radoslaw.golebiewski@rj2.pl

Locate Us

RJ2 Radosław Gołę­biews­ki

ul. J.H. Dąbrowskiego 81/85

Obiekt nr 1, ptr. III

60–529 Poz­nań

Follow Us

Close Menu